คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในกองดิจิทัล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบควบคุมภายในปี 2567

ระบบควบคุมภายในปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบ วค.1
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ วค.2
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) กระบวนงานสำคัญ-ภารกิจหลักของกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

คำสั่งกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ที่ 17/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย